Het FODMAP-beperkte dieet

F  E  P 

Lactose-intolerantie

Omdat mensen met lactose-intolerantie weinig lactase aanmaken kunnen ze maar een heel klein deel van de lactose die ze consumeren afbreken. Deze mensen kunnen baat hebben bij vermindering van hun lactose-inname als onderdeel van het FODMAP-beperkte dieet. Overigens is het alleen verminderen van de inname van lactose (zonder daarbij de inname van de andere FODMAPs te verminderen) soms onvoldoende bij lactosemalabsorptie. Veel mensen met lactose-intolerantie hebben nog wel een kleine hoeveelheid lactase en hoeven daarom lactose niet volledig uit hun menu te schrappen. Mensen met een tekort aan lactase moeten voedingsmiddelen met lactose beperken naargelang hun eigen verdraagzaamheid.
Om na te gaan hoe gevoelig u bent voor lactose volgt u eerst 6-8 weken het volledige FODMAP-beperkte dieet. Daarna wordt door middel van herintroductie de werkelijke gevoeligheid voor lactose getest.