Het FODMAP-beperkte dieet

F  E  P 

FODMAP-beperkte dieet

Eén van de meest effectieve manieren om de symptomen van PDS te behandelen is het volgen van het FODMAP-beperkte dieet. Bij dit dieet wordt de hoeveelheid FODMAPs in de voeding verminderd. In wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat bij ongeveer 75% van de mensen de klachten verminderen wanneer zij een FODMAP-beperkt dieet volgen. Ongeveer de helft van dit effect wordt vermoedelijk veroorzaakt door het placebo respons. Tegenwoordig raden veel Australische artsen en diëtisten die gespecialiseerd zijn in PDS daarom het FODMAP-beperkte dieet aan als een essentieel onderdeel van hun behandeling van mensen met PDS. Ook onze eigen eerste ervaring met dit dieet laat zien dat bij ongeveer 75% van de patiënten de klachten verminderen met dit dieet. De meeste mensen met PDS die het dieet hebben geprobeerd hebben minder klachten en minder medicijnen nodig. Sommigen worden zelfs geheel klachtenvrij. Wanneer er geen verdenking van lactose-intolerantie is en de patiënt houdt er geen extreme voedingsgewoonten op na is het FODMAP-beperkte dieet onze 1e keus voor de behandeling van PDS. In Nederland is het FODMAP-beperkte dieet nog niet erg bekend. We hopen dat deze website helpt om hier verandering in te brengen.