Het FODMAP-beperkte dieet

F  E  P 

Disacharide

'Sacharide' is simpelweg een ander woord voor suiker. Een monosacharide bestaat uit één suiker, een disacharide heeft er twee aan elkaar