Het FODMAP-beperkte dieet

F  E  P 

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

Diagnose van PDS

Rome III criteria

Volgens de officiële medische definitie van PDS kan de diagnose PDS gesteld worden op basis van de Rome-III criteria:

  1. Buikpijn of een onplezierig gevoel in de buik dat minstens zes maanden geleden is begonnen én
  2. De patiënt heeft gedurende minstens drie van deze zes maanden last gehad van minstens twee van de volgende:
    1. De klachten verbeteren (kortdurend) na de ontlasting
    2. Sinds de start van de klachten is de vorm/aspect van de ontlasting veranderd (bv dunner, harder, keuteliger).
    3. Sinds de start van de klachten is de frequentie van de ontlasting veranderd (vaker of juist minder vaak dan vroeger).

De patiënt hoeft niet alle symptomen te hebben gehad en ze hoeven niet tegelijkertijd op te zijn getreden, hoewel dat wel vaak gebeurt. Bij een deel van de patiënten is de ontlasting sterk wisselend: van diarree naar verstopping, soms wisselt dit zelfs op een dag. De periode van 6 maanden wordt gehanteerd om PDS te kunnen onderscheiden van acute, kortdurende buikklachten die iedereen zo nu en dan wel eens heeft en van ernstige ziekten die over het algemeen (langzaam) toenemende klachten hebben. Echter sommige patiënten met darmkanker en veel patiënten met glutenovergevoeligheid of een chronische darmontsteking hebben klachten die ook langer dan 6 maanden bestaan. Als u besluit om het FODMAP-beperkte dieet te gaan volgen is het van groot belang dat het zeker is dat uw klachten op PDS berusten en niet op een andere ziekte. We adviseren u daarom om, voordat u met het dieet begint, met uw huisarts te overleggen.

Behandelrichtlijn

Er is sinds 2011 een Multidisciplinaire richtlijn voor PDS (MDR-PDS) en sinds 2012 een nieuwe diagnose en behandelrichtlijn voor de huisarts: (NHG-standaard PDS). Als de diagnose PDS eenmaal gesteld is zal er samen met uw arts gezocht worden naar de beste behandeling. Overigens ervaart een deel van de mensen met PDS de klachten niet als hinderlijk genoeg om hiervoor een behandeling te ondergaan.