Het FODMAP-beperkte dieet

F  E  P 

Het FODMAP-beperkt dieet

Voorbeeld: week 1 herintroductie LACTOSE

U start na drie klachtenvrije dagen op maandag met 250 ml melk (voorkeur), yoghurt of vanillevla. Neem deze hoeveelheid in één keer.
Wanneer u die dag en de volgende dag geen klachten ervaart herhaalt u de test op woensdag enzovoort. Zie het schema.

Wanneer u (PDS)klachten krijgt neemt u twee dagen pauze tot de klachten zijn verdwenen en herhaalt u de test op donderdag. Wanneer de tweede keer zonder klachten verloopt zult u de test opnieuw moeten doen. Dat kan in de week hierna of in de zesde week. Noteer de klachten in het overzicht op de volgende pagina. Komen de klachten op twee verschillende dagen voor, dan stopt u met testen van melk, yoghurt of vanillevla.

Week 1 herintroductie LACTOSE

Klachten na gebruik van producten rijk aan lactose

Als u klachten heeft na de inname van melk, yoghurt of vla betekent dit, dat u gevoelig bent voor producten met lactose. Het advies is om voorlopig geen producten die veel lactose bevatten te herintroduceren.

U vult onderstaand overzicht in door een cijfer te plaatsen in het hokje behorende bij de betreffende klacht en dag. Geef met het cijfer de ernst van de klachten aan op een schaal van 1 t/m 10. Hierbij staat 1 voor bijna geen last en 10 voor ondraaglijke klachten. U vult het overzicht ook in als u een dag pauze en klachten heeft.

Week 1 klachtenbeoordeling